2020

Szanowni Państwo! Od dnia 21 października 2020 r. osobiste załatwienie spraw w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie będzie możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu wizyty z pracownikiem zajmującym się sprawą. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego za pośrednictwem e-maila: cuw@radzymin.pl i platformy ePUAP. Dział Kadr i Płac 22 667 69 02 Dział Księgowo-Finansowy 22 667 69 05 Dział Czytaj więcej

Radzymińska oświata przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych w gminie, uczniowie rozpoczną naukę w systemie stacjonarnym. Szkoły przygotowują się na przyjęcie dzieci z zachowaniem obowiązujących wytycznych tzw. reżimu sanitarnego. Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z procedurami przyjętymi w każdej z placówek. Szkoły zostały wyposażone w środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej dla pracowników. Przy wejściach zainstalowano dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk. Organizacja pracy Czytaj więcej

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Radzymin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Czytaj więcej

,,Wyprawka szkolna” Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego Czytaj więcej

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Prosimy Rodziców/prawnych opiekunów, dzieci/uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamierzających ubiegać się zorganizowanie dowozu do szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o złożenie wniosku do CUW do dnia 19 czerwca 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dowozów znajdują się  TUTAJ Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w sprawie, tel. 22 667 69 03.

18 maja br. wznowienie pracy publicznych przedszkoli w Gminie Radzymin

Komunikat Gminy Radzymin z dn. 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia pracy przedszkoli Przedszkola publiczne w gminie Radzymin zostaną ponownie otwarte od poniedziałku 18 maja br. Do tego czasu placówki wdrożą procedury bezpieczeństwa i zorganizują pracę w sposób dostosowany do warunków epidemicznych. Przedszkola przyjmą ograniczoną liczbę dzieci, zgodnie z wytycznymi GIS i MEN. Prosimy rodziców, którzy zdecydują się posłać dzieci do Czytaj więcej

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart