Fotografia nagłówka

Zmiany w dowozie dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie

3 grudnia 2019 r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka.

Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom/opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego (art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2019r. poz.2248).

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar