Fotografia nagłówka

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Prosimy Rodziców/prawnych opiekunów, dzieci/uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamierzających ubiegać się zorganizowanie dowozu do szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o złożenie wniosku do CUW do dnia 19 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dowozów znajdują się  TUTAJ

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w sprawie, tel. 22 667 69 03.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar