Fotografia nagłówka

Radzymińska oświata przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych w gminie, uczniowie rozpoczną naukę w systemie stacjonarnym. Szkoły przygotowują się na przyjęcie dzieci z zachowaniem obowiązujących wytycznych tzw. reżimu sanitarnego.

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z procedurami przyjętymi w każdej z placówek.

Szkoły zostały wyposażone w środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej dla pracowników. Przy wejściach zainstalowano dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk. Organizacja pracy każdej ze szkół dostosowana jest do jej możliwości, przede wszystkim lokalowych.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu spotkań z nauczycielami 1 września znajdą rodzice i uczniowie na stronach internetowych szkół i w mediach społecznościowych.

Dyrektor każdej ze szkół będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rok szkolny 2020/2021 będzie na pewno rokiem zmian, cały czas trwają prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi nauki w formie zdalnej, dostosowywane są przepisy prawa, wszystko po to aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nauki. Rodziców i uczniów będziemy informować na bieżąco o zachodzących zmianach.

Adresy stron internetowych poszczególnych placówek znajdą Państwo poniżej: 

Przedszkole nr 1 w Radzyminie
http://www.przedszkole1.radzymin.pl/

Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie
https://przedszkole2.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie:
https://www.sp1radzymin.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej–Szczepankowskiej w Słupnie
http://www.sp2slupno.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
http://spnadma.radzymin.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
https://spciemne.radzymin.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie
http://sp2radzymin.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie
http://sp1slupno.radzymin.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach
https://www.spzalubice.radzymin.pl/

 


Dobrze wykorzystany okres wakacyjny

Okres wakacyjny sprzyjał remontom placówek szkolnych. Największe zmiany, już od pierwszego dnia, zobaczą w swojej szkole uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupnie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach oraz wychowankowie Przedszkola nr 1 w Radzyminie. Ale remonty trwały też m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie czy w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie. Do 1 września zostaną zakończone najbardziej uciążliwe prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie oraz adaptacją poddasza w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie.

Wszystkie działania podjęte przez gminę mają na celu poprawić zaplecze lokalowe, bezpieczeństwo  i komfort nauki dzieci uczęszczających do radzymińskich szkół.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar