Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – nowe książki do bibliotek szkolnych

Gmina Radzymin na podstawie umowy nr 103/NPRC/2024/JST z dnia 9 kwietnia 2024 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3″ w roku 2024 w wysokości 48 000,00 zł. Dofinansowaniem objęto n/w jednostki oświatowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie w wysokości 12 000 złotych,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie w wysokości 12 000,00 złotych,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej w Słupnie w wysokości 12 000,00 złotych,

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Załubicach w wysokości 12 000,00 złotych.

Koszt całkowity zadania wynosi 60 000,00 złotych,
w tym wartość dotacji – 48 000,00 złotych,
wkład własny Gminy Radzymin – 12 000,00 złotych.

Środki przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

 

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar