CUW w Radzyminie

Szanowni Państwo! Od dnia 21 października 2020 r. osobiste załatwienie spraw w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie będzie możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu wizyty z pracownikiem zajmującym się sprawą. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego za pośrednictwem e-maila: cuw@radzymin.pl i platformy ePUAP. Dział Kadr i Płac 22 667 69 02 Dział Księgowo-Finansowy 22 667 69 05 Dział Czytaj więcej

Radzymińska oświata przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych w gminie, uczniowie rozpoczną naukę w systemie stacjonarnym. Szkoły przygotowują się na przyjęcie dzieci z zachowaniem obowiązujących wytycznych tzw. reżimu sanitarnego. Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z procedurami przyjętymi w każdej z placówek. Szkoły zostały wyposażone w środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej dla pracowników. Przy wejściach zainstalowano dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk. Organizacja pracy Czytaj więcej

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Radzymin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Czytaj więcej

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar