MISJA CUW

Referat Administracyjno-Organizacyjny
 • Prowadzenie postępowań przetargowych
 • Organizacja i przeprowadzenie zakupów
 • Obsługa serwisowa i konserwacyjna środków trwałych i wyposażenia

Referat Finansowo-Księgowy
 • Rozliczanie dochodów budżetowych i dochodów własnych
 • Prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków finansowych
 • Rozliczanie dotacji dla jednostek systemu oświaty
Referat Kadr i Płac
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o pracę
 • Naliczanie wynagrodzeń
Referat Teleinformatyki i Monitoringu
 • Realizacja spraw związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego
 • Nadzór nad projektami informatycznymi
 • Konserwacja sprzętu

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart