Dowóz uczniów do szkół

Informacje dotyczące dowozu dzieci szkolnych

Podstawowe zasady dowozu dzieci

Gmina Radzymin zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniom, zgodnie z zapisami Art.  39. Ust 2 ustawy Prawo Oświatowe,

Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkół na terenie gminy Radzymin jest Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie.

Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu oraz przewoźnikowi.

Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września.

Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.

Uczniowie korzystający z autobusów szkolnych są zobowiązani oczekiwać
na wskazanych przystankach co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem.

W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku max 25
min po czym wracają do domów.

Regulamin

Każdy rodzic i uczeń korzystający z organizowanego przez Gminę dowozu dziecka  jest zobowiązany zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.

Mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z nami.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart