Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie

ul. 11 listopada 2
05-250 Radzymin
tel. (22) 667 69 00

Krzysztof Czuba – Dyrektor
czuba@radzymin.pl,

Katarzyna Konopko-Walkowiak – Zastępca Dyrektora
kwalkowiak@radzymin.pl

Anna Ślesicka – Główny Księgowy
aslesicka@radzymin.pl

Referat Kadr i Płac
tel. (22) 667 69 02
Anna Morek-Stencel – kierownik referatu, amorek@radzymin.pl ,
Gabriela Jaworska, gjaworska@radzymin.pl 
Judyta Szraga, jszraga@radzymin.pl

Samodzielne stanowisko ds. oświaty
tel. (22) 667 69 07
Paulina Getka, pgetka@radzymin.pl

Referat Administracyjno – Organizacyjny
tel. (22) 667 69 03
Iwona Rucińska – kierownik referatu, irucinska@radzymin.pl
Ewelina Podgórna-Gruchot, epodgorna@radzymin.pl
Marta Górska, mgorska@radzymin.pl

Referat Finansowo – Księgowy
tel. (22) 667 69 05
Marta Jabłecka – kierownik referatu, mjablecka@radzymin.pl
Katarzyna Bialik, kbialik@radzymin.pl
Agnieszka Cholewińska, acholewinska@radzymin.pl
Renata Rudzka, rrudzka@radzymin.pl
Elżbieta Skwara, eskwara@radzymin.pl

Referat Teleinformatyki i Monitoringu
Dariusz Dąsal – kierownik referatu, ddasal@radzymin.pl
Arkadiusz Panasiuk, apanasiuk@radzymin.pl

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart