Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie

Adres:
ul. 11 listopada 2
05-250 Radzymin
tel. (22) 667 69 00

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00

Katarzyna Konopko-Walkowiak – Dyrektor
kwalkowiak@cuw.radzymin.pl

Anna Ślesicka – Główny Księgowy
aslesicka@cuw.radzymin.pl

Anna Morek-Stencel – Kierownik Referatu Kadr i Płac
amorek@cuw.radzymin.pl
tel. (22) 667 69 07

Marta Jabłecka – Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego
mjablecka@cuw.radzymin.pl
tel. (22) 667 69 07

Referat Kadr i Płac
tel. (22) 667 69 02
Gabriela Jaworska, gjaworska@radzymin.pl 
Judyta Szraga, jszraga@radzymin.pl
Paulina Getka, pgetka@radzymin.pl
Anna Wojda, awojda@radzymin.pl

Referat Administracyjno – Organizacyjny
tel. (22) 667 69 03
Iwona Rucińska – kierownik referatu, irucinska@cuw.radzymin.pl
Ewelina Podgórna-Gruchot, epodgorna@radzymin.pl
Marta Górska, mgorska@cuw.radzymin.pl

Referat Finansowo – Księgowy
tel. (22) 667 69 05
Katarzyna Bialik, kbialik@radzymin.pl
Agnieszka Cholewińska, acholewinska@radzymin.pl
Elżbieta Skwara, eskwara@radzymin.pl
Monika Wojcieszkiewicz, mwojcieszkiewicz@radzymin.pl
Anna Goryszewska, agoryszewska@radzymin.pl
Katarzyna Sachajko- Łukasiak, ksachajko@radzymin.pl

Referat Teleinformatyki i Monitoringu
tel. (22) 667 67 20
Dariusz Dąsal – kierownik referatu, ddasal@cuw.radzymin.pl
Arkadiusz Panasiuk, apanasiuk@radzymin.pl
Maciej Szeszko, mszeszko@radzymin.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Arkadiusz Zieliński
e-mail arkadiusz.zielinski@safeguard.com.pl

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar