CUW w Radzyminie

Informacje i nasza misja

Podstawowe informacje

Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Radzyminie powstało 1 stycznia 2017 r. Jest jednostką organizacyjną gminy Radzymin, działającą w formie jednostki budżetowej. Głównym celem CUW jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w szkołach i przedszkolach.

Misja CUW

Zdjęcie mężczyzny przystawiającego pieczątkę

Referat Administracyjno – Organizacyjny :

 • Prowadzenie postępowań przetargowych dla jednostek obsługiwanych;
 • Organizowanie i prowadzenie wspólnych dla Centrum i jednostek obsługiwanych przedsięwzięć i procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • Organizowanie i prowadzenie wspólnych zakupów, w tym negocjowanie stawek z dostawcami mediów dla Centrum i jednostek obsługiwanych;
 • Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych w zakresie merytorycznym;
 • Wsparcie dla placówek obsługiwanych w zakresie utrzymania bieżącego obiektów;
 • Prowadzenie bazy wiedzy z zakresu zapisów umownych, regulaminów itp;
 • Obsługa BIP;
 • Prowadzenie składnicy akt.
Zdjęcie

Referat Finansowo – Księgowy:

 • Obsługa finansowo-księgowa Centrum i jednostek obsługiwanych;
 • Prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków finansowych;
 • Realizacja tytułów wykonawczych;
 • Przygotowywanie informacji i analiz w zakresie gospodarki finansowej Centrum Usług Wspólnych i jednostek obsługiwanych do celów analitycznych;
 • Prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków finansowych ujętych w planach finansowych Centrum i jednostek obsługiwanych;
 • Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w szczególności rozliczanie przyznanych środków;
 • Obsługa finansowo-księgowa w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym są inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne.
Zdjęcie kobiety z segregatorami

Referat Kadr i Płac:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej  Centrum Usług Wspólnych i jednostek obsługiwanych;
 • Całościowa obsługa w zakresie wynagrodzeń w/w jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Ścisła współpraca m.in. z ZUS, US, PIP, KO, UP w zakresie kadrowo-płacowym;
 • Sporządzanie i wydawanie dokumentów kadrowo-płacowych zgodnie z wnioskami pracowników;
 • Przygotowywanie sprawozdań oraz analiz w sprawach  wymaganych przepisami prawa;
 • Opracowywanie kalkulacji skutków finansowych polityki kadrowo-płacowej.
Zdjęcie

Referat Teleinformatyki i Monitoringu:

 • Nadzór nad projektami informatycznymi realizowanymi na terenie gminy;
 • Zarządzanie sieciami i urządzeniami;
 • Realizacja spraw związanych z funkcjonowaniem monitoringu gminnego;
 • Konserwacja sprzętu;
 • Obsługa Sesji Rady Miasta;
 • Wsparcie informatyczne dla pracowników.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar