wieści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – nowe książki do bibliotek szkolnych

Gmina Radzymin na podstawie umowy nr 103/NPRC/2024/JST z dnia 9 kwietnia 2024 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3″ w roku 2024 w wysokości 48 000,00 zł. Dofinansowaniem objęto n/w jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1 Czytaj więcej

Zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2017 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2018, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.   ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do Czytaj więcej

Przypomnienie

Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska za 2023r. do 31 marca 2024r.   Bezpośredni link do bezpłatnego programu EkoPłatnik służącego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenia wykazu informacji TUTAJ .   System Ekopłatnik służy do przygotowania przez podmiot korzystający ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o Czytaj więcej

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart

Accessibility Toolbar